Gehirn

Dva kroky k bezbolestnému,
silnému a pružnému pohybu:

Zde otestuji, jaké „obranné“ reflexy
jsou u Vás aktivní a jakými aktivačnímy cviky je nejlépe odstranit.

1. Analýza pohybu

Brain_Frage

Zde se naučíte aktivační cviky
provádět, dávkovat a
přizpůsobit svým pokrokům

2. Váš osobní cvičební
program

Brain_Frage

Také se ptáte, proč Vás pobolívají záda, máte přetíženou krční páteř, píchá Vás v lokti? Zkrátka proč nepociťujete trvalé zlepšení svých potíží i přesto, že jste pravidelně v posilovně, na rehabilitaci,
či u lékařů? Nebo proč se po prodělaném zranění roztrhne pytel s dalšími„bolístkami“, anebo se nedaří vylepšit Vaší techniku a dostat se do původní formy?

Odpověď lze skoro vždy najít v centrálním nervovém systému (CNS). Obecně a zkráceně: v mozku. Mozek řídí veškeré procesy v našem těle (od procesů učení, zažívání atd. až k pohybu). Díky neuronální (korové) plasticitě má úžasnou schopnost přizpůsobení se, a to v kterémkoliv věku a skoro každé situaci.

V podstatě nám náš mozek umožňuje přežití jak v nových, tak starých a naučených situacích denního života. K tomu potřebuje a kontroluje permanentní přísun informací a jejich zpětnou vazbu jak z našeho těla, tak i okolí.

Pro pohyb je nejdůležitější zpracování informací z očí, rovnovážného ústrojí a pohybového aparátu (receptory v kůži, vazech a svalech, tzv. propriocepce). Vyhodnotí-li mozek danou situaci jako nebezpečnou (ať už kvůli zranění, náhlému přetížení, znehybnění - omezení pohybu např.příliš pevnou obuví atd.),

reaguje okamžitě „obranným mechanismem“ (např. snížením síly, nebo hybnosti, bolestí v danné oblasti).

Vpodstatě je ohrožená oblast (kloub, sval atd.) automaticky a neuvědoměle šetřena, aby nedošlo k dalšímu přetížení, či dokonce zranění. Okolní klouby a svalstvo přebírají více práce a dochází k jejich přetížení. Nedojde-li včas k odtranění těchto obranných mechanismů, vzniká chybný kompenzační pohybovýstereotyp, který vede k dlouhodobému přetěžování „náhradních“ pohybových oblastí (vzniká bolest, zánět atd.) a může dojítaž k strukturálním změnám (např.opotřebení chrupavky, kloubní atróza).

Ve vstupní analýze pohybu otestuji, které obranné mechnanismy jsou u Vás aktivní, a jak je nejlépe odstranit– tzv. „aktivačními cviky“. Náš centrální nervový systém je nejrychleji na podněty reagujíci systém v našem těle, díky tomu účinkují tyto cviky okamžitě. Trvalé vylepšení hybného stereotypu vyžaduje jejich intenzivní cvičení a integraci do denních pohybovych vzorů (stejně jako u všech neuronálních technik, např. Vojtova metoda).

Díky plnému znovuzapojení „ šetřených“ oblastí (kloubů, svalů) do pohybových vzorů jste rychlejší, pružnější (plný rozsah pohybu) a máte smozřejmě i více síly!

→ první a jediná nabídka této metody v Čechách ←